Pedagogisk planering

Eftersom läsning och litteraturens plats på förskolan är så viktig för barnen utifrån såväl språkliga som språkliga perspektiv som andra ska förskolegruppernas möten med böcker inte vara beroende av att det finns en eldsjäl bland personalen (eller bara bli av om det finns tid över), utan läsningen behöver vara en del av den pedagogiska planeringen.

Skapa goda förutsättningar genom att se över rutinerna för läsning. Lägg till exempel regelbundet in planerade pedagogledda bokstunder, om det inte redan finns. Diskutera tillsammans i arbetslaget hur förutsättningarna för barnens möte med böckerna blir så bra som möjligt.

Frågor att diskutera kan till exempel vara:

 • När ska vi läsa?
 • Finns det en bra plats för läsning och boksamtal?
 • Vem läser?
 • Hur genomförs läsningen?
 • Vilka barn deltar?
 • Får alla barn en bok läst för sig varje dag, i grupp eller enskilt?
 • Kan vi dela upp gruppen för bättre kvalitet på ett boksamtal?
 • Hur väljer vi böcker? Utifrån vilka pedagogiska (eller andra) perspektiv?
 • Har vi regelbunden kontakt med biblioteket, till exempel för att få boktips?
 • Hur exponeras böckerna på förskolan?
 • Hur relaterar böckerna vi läser till förskolans övriga arbete?

Böckerna i Polyglutt är uppdelade i temabokhyllor och kategorier och taggade med sökord för att det ska gå lätt att hitta böcker om särskilda frågor eller teman, och kunna länka ihop läsningen med andra pedagogiska perspektiv eller övergripande fokus på förskolan.