Handledning

Om Polyglutt

ILT Inläsningstjänst tillgängliggör sedan många år inlästa läromedel och skönlitteratur för elever på alla stadier, de senaste åren har vi också utökat med studiestöd på modersmål i form av guider och filmer. Vi ser hur inläsningarna skapar bättre förutsättningar för många elever och erbjuder med Polyglutt en tjänst även för förskolan.

I förskolan har vi inriktat oss på att i första hand erbjuda inlästa bilderböcker (med text, bild och ljud), som vi menar är ett utmärkt verktyg för att arbeta språkutvecklande. Allt fler faktaböcker, kapitelböcker och lättlästa böcker kommer också in i tjänsten. Genom att många av titlarna finns inlästa på upp till 50 språk kan Polyglutt stötta barnen i såväl utvecklingen av det svenska språket som andra modersmål. Vi ser hur barnen också blir nyfikna på varandras språk och att de genom att använda Polyglutt intresserar sig mer för språk överhuvudtaget. Att arbeta språkutvecklande är en förutsättning för att ge barnet det ordförråd som rustar dem för fortsatt skolgång.

Varför heter appen Polyglutt? En polyglott är en person som talar många språk. Och en glutt – ja, det är ju ett barn! Så Polyglutt är en ordlek utifrån vad tjänsten handlar om – att bli rik på språk – och vem den riktar sig till – alla barn där ute på förskolan. Som kunskapsbärare skapades två figurer, Poly och Glutt, som på olika sätt inspirerar och förmedlar budskapet som tjänsten bär: språk, berättelser och böcker, det gillar vi!