Fortbildning

Att undervisa nyanlända och flerspråkiga elever

Hösten 2017 kör vi en ny omgång av vår utbildning. Den riktar sig till alla lärare i alla ämnen som undervisar nyanlända och flerspråkiga elever i grundskolan eller på språkintroduktion.

Aldrig förr har så många nyanlända elever gått i svenska skolan. För att ta tillvara på den möjlighet de nyanlända innebär krävs goda pedagogiska insatser från skolan. Känner du att du behöver lära dig mer om hur man på bästa sätt möter nyanlända och flerspråkiga elever? Då är denna kurs det du behöver.

Kursledare

Tiia Ojala är legitimerad lärare i svenska som andraspråk med erfarenhet av nyanlända i alla åldrar. För tillfället arbetar hon som frilansare. Hon skriver läromedel samt föreläser. Tiia har arbetat som förstelärare på en grundskola i Södertälje. Hennes uppdrag som förstelärare var att undervisa nyanlända i åk 5-9 samt organisera nyanländas verksamhet på skolan. Tiia Ojala är läromedelsförfattare bl.a. för Förstå språket - NO/SO för nyanlända, Mötet med nyanlända – Vägen till en framgångsrik skolgång samt Språkkraft – svenska för nyanlända. 2014 tilldelades hon Årets debutantpris för unga läromedelsförfattare.

Upplägg

Kursen genomförs som schemalagd undervisning om fem dagar under en termin och består av föreläsningar och diskussionsseminarier där praktisk tillämpning varvas med teori. Mellan kurstillfällena får kursdeltagarna praktiska uppgifter att genomföra i klassrummet som sedan redovisas och diskuteras.

Kursomgångar

En ny omgång kommer hållas i Stockholm till hösten. Komplett kurs-PM och information om hur du anmäler dig hittar du här:

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Sedan våren 2014 anordnar ILT Inläsningstjänst en fördjupningskurs för specialpedagoger och speciallärare.

Kursen ger kunskaper om testmetoder, utredningsförfaranden och pedagogiska strategier i anslutning till dyslexi. Testmaterial presenteras och deltagarna kommer att få orientering i olika former av teknikstöd. Målsättningen är att den som gått kursen självständigt ska kunna fastställa orsaksbakgrund till elevers läs- och skrivproblematik samt kunna upprätta åtgärdsförslag.

Kursledare

  • Anna Fouganthine, Fil Dr i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • Christer Jacobson, docent i pedagogisk psykologi

Upplägg

Kursen genomförs som en kombination av distansstudier och schemalagd undervisning. Den schemalagda undervisningen sker vid fyra tillfällen (totalt 8 dagar) under terminen och består av föreläsningar och diskussionsseminarier där praktisk tillämpning varvas med teori.

Kursomgångar

Till våren kommer kursen hållas i Stockholm. Sista anmälningsdag är 15:e december. Komplett kurs-PM och information om hur du anmäler dig hittar du här: