Webinar

Vad är Fonologia?

29 april 2021

Online, 15.00

• Vad ska Fonologia användas till?
• Varför behöver er skola Fonologia?
• Vad skiljer Fonologia från andra test?
• Vad leder resultatet av Fonologia till?

Anmäl dig här