Webinar

Polyglutt förskola

7 december

Online, 16.00

Under 45 minuter går vi igenom tjänsten Polyglutt.
Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
Anmäl dig här