Webinar

Polyglutt förskola

22 september 2022

Online, 16.00

Under 45 minuter går vi igenom tjänsten Polyglutt förskola.
Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
Anmäl dig här