Webinar

Polyglutt förskola

16 augusti

Online, 16.00

Under 45 minuter går vi igenom tjänsten Polyglutt förskola.
Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
Anmäl dig här