Webinar

Läsningens magi! – fullbokat

2 december 2020

Online, 16.30

I denna digitala föreläsning får ni som förskolepersonal metoder, inspiration och verktyg för att lyfta läsning och barnens språk, allt enligt läroplanen för förskolan.

”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” Lpfö18

Hur kan bilderboken bli ett verktyg och ge stöd kring högläsning, samtal och språkutveckling? På vilka olika sätt kan förskolan väcka barnens intresse för berättelser, texter och skriftspråk?

FULLBOKAT – Ställ dig på väntelistan här!

Vi presenterar också den digitala bilderbokstjänsten för förskola, Polyglutt!

Anna Hällgren är läsinspiratör, bibliotekarie och bland annat Ulf Stark-pristagare. Jobbar på Kulturrådet som samordnare för regeringens satsning Bokstart, barns språkutveckling 0–3 år.Föreläsningen vänder sig till personal i förskola, grundsärskola, pedagogisk omsorg, grundskolans första år samt barnbibliotek.

Föreläsningen är kostnadsfri och sker via Zoom. En länk kommer till den e-post du angett dagen innan. Håll utkik även i skräpposten!