Webinar

Läs och skriv med bilderböcker i skolan – med Agneta Edwards

5 maj 2021

Online

Välkommen på föreläsning med Polyglutt skola och Agneta Edwards!

Hur kan man arbeta med bilderböcker?
Läs och skriv med bilderböcker!

Det finns bilderböcker för alla åldrar, ämnen och genrer: från komplexa berättelser med existentiella frågeställningar och psykologiskt bråddjup till vardagshistorier, äventyr, fantasy och magisk realism. Som utgångspunkt för boksamtal, bildberättande och bildanalys, skrivande, dramatisering och eget skapande kan bilderboken bli en viktig del i arbetet med fördjupad läsförståelse och skrivutveckling, men även i andra ämnen som bild och samhällskunskap.

Välkommen till en inspirerande föreläsning om bilderboken i skolan!

Föreläsningen riktar sig särskilt till dig som är lärare i förskoleklass och första skolåren, men passar även andra som är intresserade av bilderböcker.

NÄR: 5 maj kl 16.00 – 17.15
HUR: Digitalt via Zoom. Länk kommer till din e-post dagen innan föreläsningen.
Anmälan är nu stängd.

Agneta Edwards är litteraturpedagog, föreläsare och författare till Bilderbokens mångfald och möjligheter, N&K 2008/2019 och Boksamtal med bilderböcker, N&K 2017. Hon har också skrivit handledningen till Polyglutt Förskola. Agneta har också tilldelats Gulliverpriset 2021 för bland annat sitt arbete med Polyglutt där hon bidragit till språkutveckling och tillgänglighet till god litteratur för alla barn, Under 2021 utkommer hennes nya bok om bilderbokens möjligheter i Fk – årskurs 3.