Webinar

Introduktionskurs Fonologia 2.0

19 april

9.30, Online

Kursen genomförs under två halvdagar via en digital plattform. Det första tillfället fokuserar på teori bakom Fonologia samt att kunna hantera programmet. Det andra tillfället inriktas mot diskussion och analys av insamlade Fonologia resultat. Mellan kurstillfällena förväntas kursdeltagarna genomföra två Fonologia test. Kursen avslutas således med redovisning av deltagarnas egna Fonologia tester.

Datum för våren 2021:
Tisdag den 16 mars samt tisdag den 13 april
Måndagen den 19 april samt torsdag den 6 maj

Tid:
9.30 – 13.00

Litteratur:
Manual Fonologia 2.0

Kostnad:
2 200 kronor

Kursledare och testkonstruktörer
Lektor Anna Fouganthine och docent Christer Jacobson

Anmälan och information, kontakta:
anna.fouganthine@inlasningstjanst.se