Webinar

Inlästa Läromedel och Begreppa

25 maj 2022

Online, 15.15

Under 1 timma går vi igenom tjänsterna Begreppa och Inlästa läromedel. Tyngdpunkten kommer att ligga på tjänsten Begreppa men vi kommer även att beröra Inlästa läromedel en del.

Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.

Anmäl dig här