Webinar

ILT Conference

27 april

Online

Vi jobbar för att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att ta till sig kunskap och information. För att lyckas med det är en framgångsfaktor att samarbeta med kommunens/koncernens ”nyckelpersoner” – de som övergripande ansvarar för att ILTs tjänster används. Ett steg i detta samarbete är ILT Conference.

Den 27 april 2021 är det dags för årets digitala upplaga och temat i år är ”Inspirerande och tillgänglig undervisning”. Vi kommer fokusera på våra tjänster för skola: Inlästa Läromedel, Begreppa och Polyglutt skola.

Läs mer och anmäl dig här!