Webinar

ILT Conference – för rektorer

11 maj

12.30, Online

Under en halvdag, den 11 maj, arrangerar ILT den första upplagan av ILT Conference – för rektorer, för våra tjänster Inlästa läromedel, Begreppa och Polyglutt skola. Vi hoppas även att konferensen ska inspirera er att dra nytta av rektorspaketet. Vår Keynote speaker för dagen kommer vara Jenny Edvardsson, legitimerad lärare i svenska och historia för åk 7–9 och gymnasiet samt SFI (svenska för invandrare på kommunal vuxenutbildning). Eftermiddagen kommer även erbjuda föreläsning av aktuella författaren Caroline Engvall, möjligheter till samtal, knyta kontakter och ge feedback på våra tjänster i mindre grupper. Läs mer och anmäl dig här!