Mässa

MittLärande

19 februari - 20 februari 2019

Södra Berget, Sundsvall

Nyhet F-3: Polyglutt skola

Polyglutt skola är den flerspråkiga boktjänsten för F-3. Tjänsten passar även utmärkt för gemensam undervisning i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Kom förbi vår monter och läslyssna på Polyglutt på plats. Du kan även boka 30-dagars demokonto och få med dig en gåva från Poly och Glutt.
Självklart finns våra kundansvariga och utbildare på plats för att prata Inlästa läromedel, Fonologia och Studiestöd på modersmål.
Vi ses!