Mässa

Läromedelsmässan

16 maj 2019

Umeå, Nolia Konferens

Nyhet F-3: Polyglutt skola

Polyglutt skola är den flerspråkiga boktjänsten för F-3. Tjänsten passar även utmärkt för gemensam undervisning i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Kom förbi vår monter och läslyssna på Polyglutt på plats. Du kan även boka 30-dagars demokonto och få med dig en gåva från Poly och Glutt.
Självklart finns våra kundansvariga och utbildare på plats för att prata Inlästa läromedel, Fonologia och Begreppa (tidigare Studiestöd på modersmål).

Vi ses!

Anmäl ditt besök här. Ta med entrébiljetten till mässan!