Mässa

Framtidens Lärande Väst

14 november - 15 november 2019

Trollhättan, Nova Arena

Mötesplatsen Framtidens lärande har sedan tio år varit en motor för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans digitalisering. Nu kommer den till Västsverige – en ny regional arena för samverkan och dialog.

Alla ska ha likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information. Det är visionen för ILT Inläsningstjänst. Har du elever med annat modersmål, elever som förstår bäst genom att lyssna eller se rörlig bild, de som använder TAKK eller teckenspråk och elever med dyslexi? Då har vi tjänster för dig!

Polyglutt förskola – den marknadsledande, flerspråkiga bilderbokstjänsten
Polyglutt skola – ljudbokstjänsten som utvecklas för att täcka hela grundskolan
Begreppa – nya namnet på Studiestöd på modersmål – nu inklusive film
Inlästa läromedel – klassikern från lågstadiet till gymnasiet
Fonologia – hittar elever med dyslexi så de kan få rätt hjälp