Mässa

Dysleximässan

18 oktober - 19 oktober 2019

Uppsala, Fyrishov

Dysleximässan är platsen för dig som vill veta mer om dyslexi. Våra Inlästa läromedel underlättar för tusentals elever i Svenska skolor, och vi finns på plats om du har några frågor eller kanske till och med feedback. Vi pratar dessutom gärna om Fonologia – individualtestet som hjälper dig ta reda på om din elevs lässvårigheter beror på dyslexi och vilka processer som ligger bakom just din elevs specifika svårigheter.

Läs mer om mässan här.