Förskola

Nyckelpersonsträff – Polyglutt

15 oktober 2019

Stockholm, Bryggarsalen

Oj, vad vi ser fram emot den här dagen! Alla kommuner som valt att satsa på Polyglutt i sin förskoleverksamhet har möjligheten att skicka representanter till vår nationella nätverksträff i Stockholm. Temat är ”Språkutveckling, digitalisering, Lpfö 18 och Polyglutt – så får ni det att lyfta i er kommun” och vi vågar redan nu utlova en både rolig och matnyttig dag.
Vi kommer få höra konkreta exempel från flera kommuner kring införande, fortbildning och arbetssätt, och dessutom kommer Susanne Kjällander att prata om digitalisering och språkutvecklande arbetssätt i samklang med nya läroplanen.
En hel dag av utbytande av tips och erfarenheter – det blir inte bättre än så!