Förskola

Bilderbokens magi, flerspråkighet och modersmål i förskolan

20 februari 2019

MittLärande, Sundsvall

Föreläsare: Michaela Sti, Utvecklingsledare/IKT-pedagog Huddinge kommun
Tid: 12.30-13.30

Bilderbokens magi, flerspråkighet och modersmål i förskolan – med digital teknik som verktyg!

Förskolor i dag utgör en mycket språkrik miljö som barnen vistas i varje dag. Många pedagoger upplever att det är svårt att hitta bra metoder och verktyg för att jobba språkutvecklande med barnens modersmål. Böcker på modersmål har även varit begränsat och de som finns kan vara svåra att läsa om det inte finns pedagoger som kan språket.

I dag har vi möjlighet att läsa och lyssna på böcker digitalt vilket öppnar upp för andra arbetssätt, både när det gäller läsning och i arbetet med modersmål!

I den här föreläsningen försöker jag ge svar på frågor som: Hur kan den digitala bilderboken bli ett verktyg som engagerar och utmanar barn att vilja använda sitt modersmål, och även utvidga barnens språkomvärld?
Vilka möjligheter kan tekniken och digitala verktyg ge i arbetet med modersmål och flerspråkighet?