Förskola

Bilderbokens magi, flerspråkighet och modersmål i förskolan – med digital teknik som verktyg!

11 april 2019

SETT, Kistamässan

Tid: 14.15-15.00
Sal: M2

Förskolor i dag utgör en mycket språkrik miljö som barnen vistas i varje dag. Pedagoger upplever att det är svårt att hitta bra metoder och verktyg för att jobba med barnens modersmål. Tillgång på böcker på många olika modersmål har varit begränsat men idag har vi möjlighet att läsa och lyssna på böcker digitalt vilket öppnar upp för andra arbetssätt – både när det gäller läsning och i arbetet med modersmål! Den här föreläsningen berör frågor som: Hur kan den digitala bilderboken bli ett verktyg som engagerar och utmanar barn att vilja använda sitt modersmål?

Glöm inte att du behöver biljett för att få tillgång till föreläsnignarna på SETT! Läs mer här.