Event

Vikten av främjande och förebyggande arbete och tidiga insatser för elever med dyslexi

11 november 2019

Gävle, Elite Grand Hotel

Välkommen på kostnadsfri inspirationsföreläsning!

Hör Johanna Kristensson berätta om hur ett medvetet språk-, läs- och skrivutvecklande förhållningssätt kan få med alla elever redan från början. Hur assisterande teknik och verktyg både kan stötta elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ur ett kompensatoriskt perspektiv samt vara språk-, läs- och skrivutvecklande för alla. Få inspiration och tips och samt en demonstration av intressanta verktyg. Saknar din skola Inlästa läromedel? Då får du dessutom ett gratis 30-dagars demokonto.

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås 15.30. Föreläsningen varar 16.00-18.00.

Läs mer om vad kvällen bjuder på.

Anmäl dig direkt här.