Event

Samtal om läsförmåga på Polylino skola-event

18 maj 2022

Umeå Folkes Hus

Om eventet:
Den 18 maj samtalar Barbro Westlund med lärarna Marie Trapp och Katrin Olsson med utgångspunkt i Polylino skolas lärarhandledning, ett unikt tillfälle för dig som lärare eller beslutsfattare verksam inom skola!

I fokus står lärarens viktiga uppgift att utveckla elevers läsförmåga.

Barbro Westlund berättar om lärarhandledningen, tanken bakom den och varför den är viktig. Katrin Olsson och Marie Trapp berättar om hur de praktiskt arbetar med lärarhandledningen i klassrummet. Det blir intressanta dialoger mellan medverkande på scen kring modeller, överförbart ansvar till elever, gemensam respektive enskild läsning, böcker på olika språk, textmedföljning, läsprofiler och mycket mer. Vi kikar även framåt på kommande trender inom området och öppnar upp för publikfrågor i slutet. Varmt välkomna!

FÖR DIG SOM BOKAT BILJETT PÅ PLATS: Välkommen från kl 16 då ILT bjuder på lättare förtäring.

FÖR DIG SOM BOKAT BILJETT DIGITALT: Se mail med utskick Zoomlänk. Ansluta gärna strax före 16.30.

Biljettbokningen är stängd.

Plats:
Umeå Folkes Hus
Vasaplan, Skolgatan 59
903 29 Umeå

Tid:
16.30-18.00

Kostnad:
Gratis

Information om medverkande på scen:

Barbro Westlund har arbetat som lärarutbildare över 15 år och är lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet. Innan dess arbetade hon som klasslärare i svensk skola i 25 år. Hösten 2021 kom Polylino skolas uppskattade lärarhandledning. I den inledande delen står vilka böcker Barbro författat, bl.a. ”Att undervisa i läsförståelse”, som väckt stor uppmärksamhet. I handledningen står också vilka priser och utmärkelser hon fått. Hösten 2021 tilldelades hon dessutom ”Läromedelsförfattarnas särskilda pris”. Juryns motivering grundar sig på att hon är ”en lysande forskare och föreläsare”, som har haft en avgörande betydelse för svenska elevers läsförmåga och att hon dessutom verkat ”för varje människas rätt till kunskap och ytterst för den grund på vilken vår demokrati vilar”.

Marie Trapp, speciallärare och förstelärare i läs- och skriv samt digitala verktyg på Släbroskolan i Nyköpings kommun. Driver skolutveckling och olika projekt på den egna skolan och i kommunen. Just nu ett eget litet Läslyft utifrån Lärarhandledningen i Polylino skola. Marie har fått Svenska Akademiens svensklärarpris och varit nominerad både i Guldäpplet och i Läsguldet, hon har medverkat i projektet ”En läsande klass” och skrivit flera olika handledningar knutet till hur man kan undervisa i läsförståelse och lektionsplaneringar till texterna i Polylino skola.

Katrin Olsson, 1-7 lärare med inriktning Sv/So, arbetat som lärare i olika årskurser 1-6 i 18 år, undervisar i år i åk 1 och 2 på Ramdalsskolan i Oxelösunds kommun. Katrin är bokinspiratör som brinner för läsning och att undervisa i läsförståelse. Högläsningen är hennes bästa verktyg. Handlett lärare i att undervisa i läsförståelse och att använda språk i alla ämnen. Katrin använder Polylino skola regelbundet i undervisningen.