Nyheter

Polyglutt

- En språkutvecklande bilderbokstjänst för förskolan

Sweet City

- ett nytt och roligt spel i svenska som andraspråk (SVA)

Lexplore

- en metod för screening för läs- och skrivsvårigheter

Alla ska ha en likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information

Med denna vision drivs vi att utveckla vårt företag och påverka vår omvärld

Inlästa läromedel

Hjälper elever med lässvårigheter och dyslexi

Studiestöd på modersmål

Underlättar för nyanlända att komma in i den svenska skolan

Inlästa läromedel

Hjälper elever att hänga med i undervisningen även om de inte läser lika snabbt som sina klasskamrater

7409

...titlar har vi läst in.
Med ett abonnemang får du tillgång till alla!

Lyssna direkt på webben eller i vår app för iOS och Android

Abonnemang förenklar för både elever och skolor!

Ändra hastigheten och bläddra mellan stycken, sidor och fraser

Studiestöd på modersmål

Gör det enklare för nyanlända elever att ta sig in i den svenska skolan.
Stödet består av en pedagogisk förklaring av läroböckers innehåll på elevens modersmål.

Finns på arabiska, somaliska, dari och tigrinja

Lyssna via vår app eller webben

Vi tittar kontinuerligt på att lägga till fler språk och nya titlar tillkommer ständigt

Viljas digitala bokhylla

Lättillgänglig skönlitteratur för SFI/SvA-elever

Med tilläggstjänsten Viljas digitala bokhylla kan elever lyssna på e-böcker från Vilja förlag. Läsaren får tillgång till ljud, text och illustrationer digitalt. Att använda flera sinnen samtidigt gör det enklare att ta till sig språket, uttalet och innehållet.

Tjänsten är ett komplement till andra läromedel för elever som håller på att lära sig svenska. Ett antal böcker finns även översatta och inlästa på exempelvis arabiska, somaliska, dari och engelska.

Extra material

I Viljas digitala bokhylla finns arbetsmaterial att ladda ner. För varje enskild boktitel finns studiematerial för eleverna och en kort lärarhandledning.


Lexplore

För den som har stora läs- och skrivsvårigheter finns idag mycket stöd och hjälp att få. Ju tidigare insatser kan göras, desto bättre är det för både individer, skola och samhälle. Lexplores metod för screening av dyslexi mäter ögonrörelser och kan med stor träffsäkerhet identifiera troliga dyslektiker redan i åk 1-3. ILT Inläsningstjänst är återförsäljare av Lexplore.